گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل‌ داده نمافر

مرجع جمع‌آوری، دسته‌بندی و تحلیل داده‌های حوزه فرهنگ و صنایع خلاق در ایران

دربارهٔ ما
آمار
گزارش‌ها

دورنما، مرور کاملی است بر وضعیت هر بخش از صنایع فرهنگی. دورنما ها خلاصه گزارش‌های نقشه وضعیت صنایع فرهنگی هستند.

داشبوردهای تحلیلی
اینفوگرافی ها
با داده قصه می‌گوییم...
مجله