گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل‌ داده نمافر

مرجع جمع‌آوری، دسته‌بندی و تحلیل داده‌های حوزه فرهنگ و صنایع خلاق در ایران

دربارهٔ ما

دورنما، مرور کاملی است بر وضعیت هر بخش از صنایع فرهنگی. دورنما ها خلاصه گزارش‌های نقشه وضعیت صنایع فرهنگی هستند.

گزارش‌ها
اینفوگرافی ها
با داده قصه می‌گوییم...
داشبوردهای تحلیلی
آمار
پایگاه دانش
مجله