بودجه‌‌نمای فرهنگ 1402 – کتاب اول: بررسی نهادی

گزارش بودجه‌نما

بودجه‌‌نمای فرهنگ 1402 – کتاب اول: بررسی نهادی

سال انتشار :

بودجه‌‌نمای فرهنگ 1402 – کتاب اول: بررسی نهادی

بودجه‌‌نمای فرهنگ 1402 – کتاب اول: بررسی نهادی

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

در کتاب اول گزارش بودجه‌نمای فرهنگی، بودجه فرهنگی کشور از منظر توزیع نهادی بررسی می‌شود. برای این منظور کلیه نهادهای کشور به سه بخش «حاکمیتی»، «دولتی» و «غیرحاکمیتی-غیردولتی» تقسیم شده و رقم دقیق بودجه هر نهاد ذیل این تقسیم‌بندی درج شده است.
بودجه‌نمای فرهنگ 1402 همچون گزارش‌های پیشین بودجه‌نمای نمافر، تقسیم‌بندی متفاوتی از امور فرهنگی نسبت به تقسیم‌بندی سند بودجه ارائه می‌دهد. تقسیم‌بندی‌ای که طبق آن رقم نهایی بودجه فرهنگی کشور به کلی متفاوت با سند بودجه محاسبه می‌شود.

نقشه وضعیت اسباب بازی

اسباب‌بازی‌ها برای رشد کودک ضروری و از جمله برای تقویت مهارت‌های حرکتی کودکان مفیدند. به کودکان احساس تعلق، تجربیات مثبت و ابزاری برای ابراز احساسا...

گزارش صنعت اسباب بازی کشور (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران تویکس 1402)

گزارش صنعت نوشت‌افزار (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران پنکس- 1402)

در گزارش صنعت نوشت‌افزار، برای نخستین بار دیدگاه شرکت‌های فعال نوشت‌افزار کشور پیرامون وضعیت صنعت، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در همین راستا...
داده نمای صنایع دستی نمافر

داده‌نمای صنایع دستی در فضای مجازی

صنایع دستی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین هنرها و فرآورده‌های فرهنگی هر جامعه به شمار می‌روند. این صنایع نمادهایی از هنر، خلاقیت و فرهنگ آن جامعه را در خ...