تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

این نمودار تعداد سفرهایی بدون اقامت شبانه با اهداف مختلف در کشور را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. در کشور ما بیشترین سفرهای بدون اقامت شبانه به هدف گردش و تفریح روی می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد کمترین تعدادسفرهای بدون اقامت شبانه به قصد زیارت اختصاص دارد.

منظور از سفرهای بدون اقامت شبانه، سفرهایی است که مسافران شب را در مقصد سپری نمی‌کنند.

منظور از سفرهای بومی، سفرهای درون‌مرزی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گردشگری
مخاطب و مصرف

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

تاریخ انتشار: 1398

منبع: مرکز آمار ایران

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط