میانگین درآمد کتاب‌های الترونیک از هر مصرف کننده در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022

میانگین درآمد کتاب‌های الترونیک از هر مصرف کننده در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022

میانگین درآمد کتاب‌های الترونیک از هر مصرف کننده در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022

با توجه به نمودار ارائه شده، پیش‌بینی می‌شود درآمد متوسط هر کاربر (ARPU) بخش‌های مختلف انتشارات الکترونیک در ایالات متحده طی سال‌های 2019 تا 2027 دستخوش نوسانات قابل توجهی شود. بیشترین افزایش مربوط به بخش مجلات الکترونیک است که از 21/49 دلار در سال 2019 به 31/31 دلار در سال 2027 می‌رسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود درآمد متوسط هر کاربر بخش روزنامه‌های الکترونیک نیز از 48/04 دلار به 59/15 دلار افزایش یابد. در مقابل٬ تنها بخش کتاب‌های الکترونیک کاهش درآمد را تجربه خواهد کرد، به‌طوری‌که از 75/86 دلار در سال 2019 به 73/36 دلار در سال 2027 کاهش می‌یابد. به‌طور کلی این نمودار نشان‌دهنده روند مثبت درآمدزایی انتشارات الکترونیک در آمریکاست، با این حال لازم است تحولات بخش کتاب‌های الکترونیک نیز مورد توجه قرار گیرد.
منابع:[‘Statista Digital Market Insights ‘]

منبع آمار
Statista Digital Market Insights
محدوده آماردهی
ایالات متحده

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درآمد کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027

میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی

نمودار فوق میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی را نشان می‌دهد. دستگاه کتابخوان دیجیتال یا بوک ریدر (e-book ...

درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023

نمودار فوق درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023 را نشان می‌دهد. . امروزه همه چیز به سمت دیجیتالی شد...

پیش‌بینی تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2027 به تفکیک نوع

نمودار فوق پیش‌بینی تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2027 به تفکیک نوع را نشان می‌دهد. تعداد کاربران کتاب‌های الکترو...