صنایع دستی

صنایع‌دستی یکی از صنایع اصیل و پرقدمت در کشور ماست. صنایع دستی نتیجه تعامل صنعت و هنر است که با فرهنگ عجین می‌شود. صنایع دستی علاوه بر انتقال فرهنگ نقش درآمدزایی پررنگی نیز دارند. در سال ۱۳۹۷، ارزش صادرات صنایع دستی ایران به ۲۸۹ میلیون دلار رسید. در این بخش از نمافر می‌توانید آخرین و بروزترین آمارها و داده‌های صنعت گردشگری در ایران و جهان را مشاهده کنید. 

۱۷۱۱ میلیارد تومان فروش داخلی صنایع دستی
۲۸۹ میلیون دلار صادرات صنایع دستی
۲۰ عدد نمایشگاه‌ داخلی صنایع دستی
۱۳,۲۹۸ نفر شاغل کارگاه‌های صنعتی

آمارها

مجله‌ها