شبکه‌های تلویزیونی پیشتاز از نظر بازدید در تلوبیون بر اساس ژانر سریال‌های پخش‌شده از آن‌ها از 1392 تا 1400

شبکه‌های تلویزیونی پیشتاز از نظر بازدید در تلوبیون بر اساس ژانر سریال‌های پخش‌شده از آن‌ها از 1392 تا 1400

شبکه‌های تلویزیونی پیشتاز از نظر بازدید در تلوبیون بر اساس ژانر سریال‌های پخش‌شده از آن‌ها از 1392 تا 1400

نمودار بالا نشان دهنده ژانر سریال‌هایی است که از شبکه‌های تلویزیونی‌ای که در سایت تلوبیون از سال 1392 تا 1400 پربازدید بوده‌اند پخش شده است. در این شکل شبکه‌های پر بازدید شامل شبکه سه، ifilm، تماشا، یک، نمایش، دو، پنج، پویا، امید، قرآن و چهار است که سریال‌های آن‌ها در پنج ژانر خانوادگی، تاریخی، ملودرام، کمدی و معمایی و بر حسب تعداد بازدید دسته بندی شده‌اند.

مطابق با نمودار، سریال‌های شبکه سه با 344,667,672 بازدید، بیشترین بازدید را در سایت تلوبیون داشته‌اند که برحسب تعداد بازدید، ژانر آن‌ها ملودرام، خانوادگی، معمایی، تاریخی و کمدی هستند. بعد از شبکه سه، سریال‌های شبکه ifilm با 322,430,291 بازدید در رتبه دوم قرار دارند که ژانر آن‌ها بر اساس تعداد بازدید خانوادگی، تاریخی، ملودرام، کمدی و معمایی است. جایگاه سوم نیز با 236,360,978 بازدید متعلق به شبکه تماشا است که ژانرهای آن‌ها به ترتیب فراوانی بازدید تاریخی، خانوادگی، ملودرام، معمایی و کمدی هستند.

همچنین سریال‌های شبکه‌های یک با 123,558,046 بازدید، دو با 61,717,307 بازدید، نمایش با 55,147,501 بازدید، شبکه پنج با 39,248,975 بازدید، پویا با 25,605,042 بازدید، امید با 19,171,475 بازدید، قرآن با 16,655,843 بازدید و چهار با 14,170,034 بازدید به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند و ژانرهای هر کدام برحسب تعداد بازدید مشخص شده است.

منبع آمار
telewebion.com
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد کتب چاپ شده مربوط به سینما در ایران به تفکیک سال-1401

توجه به آموزش و محتوا یکی از عوامل موفقیت صنعت سینماست که نمود بارز آن چاپ و نشر کتاب‌های مرتبط با این حوزه است. چاپ کتاب در حوزه سینما باعث دسترسی...

عوامـل تاثیرگـذار بـر اقبال مخاطب به سـینمای ایران به تفکیک جنسیت در سال 1399

یکی از شاخص‌ها و سنجه‌های مهم در مطالعات مربوط به مخاطب و مصرف صنعت سینما، ذائقه مخاطب است. سنجش ذائقه مخاطب به صورت مستقل از رفتار مخاطب در مواجهه...

سهم ژانرهای مختلف از درآمد گیشه داخلی ایالات متحده آمریکا از سال 2010 تا 2021

یکی از عوامل کلیدی در بررسی وضعیت صنعت سینما بازار و فروش آن است. نمودار بالا سهم ژانرهای مختلف از کل درآمد دلاری گیشه داخلی سینمای ایالات متحده آم...

تحلیل دوره‌های آموزشی سینمایی سایت Udemy به تفکیک مراحل تولید فیلم-2021

نمودار بالا نشان دهنده تعداد دوره‌ها، میانگین تعداد دانشجو، میانگین تعداد نظرات، میانگین امتیاز و میانیگن درآمد سالانه حوزه سینما سایت Udemy به تفک...