تحلیل دوره‌های آموزشی سینمایی سایت Udemy به تفکیک مراحل تولید فیلم-2021

تحلیل دوره‌های آموزشی سینمایی سایت Udemy به تفکیک مراحل تولید فیلم-2021

تحلیل دوره‌های آموزشی سینمایی سایت Udemy به تفکیک مراحل تولید فیلم-2021

نمودار بالا نشان دهنده تعداد دوره‌ها، میانگین تعداد دانشجو، میانگین تعداد نظرات، میانگین امتیاز و میانیگن درآمد سالانه حوزه سینما سایت Udemy به تفکیک مراحل، پیش تولید، تولید، پسا تولید و مشترک است. Udemy یک وب سایت ارائه دوره‌های آموزشی آنلاین در حوزه‌های مختلف است که همه افراد می‌توانند در دوره‌های مورد نظر خود در این پلتفرم شرکت کنند و یا دوره‌های آموزشی خود را در آن قرار دهند.

طبق نمودار آبی رنگ، بیشترین تعداد دوره‌ها حوزه سینما سایت یودمی با تعداد 1,467 عدد در مرحله پسا تولید است. تعداد دوره‌های مرحله تولید 458 عدد، مرحله پیش تولید 312 عدد و مشترک 226 عدد است. به صورت مشابه بیشترین میانگین تعداد دانشجو حوزه سینما سایت یودمی با تعداد 4,529 دانشجو مربوط به مرحله پسا تولید است و میانگین تعداد دانشجوهای مراحل تولید، پیش تولید و مشترک به ترتیب 2,459.2، 3,305 و 1,812.4 هستند. همچنین بنا به نمودار سبز رنگ میانگین تعداد نظرات در مرحله پیش تولید 463.1، تولید 166.2، پسا تولید 225.4 و مشترک 150.4 است. میانیگن امتیاز سه مرحله تولید، پسا تولید و مشترکاً برابر 3.9 بوده و این عدد برای مرحله تولید 4 است. نمودار بنفش رنگ نیز نشان دهنده میانگین درآمد است که بیشترین درآمد با 98,76.5 مربوط به به مرحله پسا تولید است. پس از آن نیز به ترتیب مرحله پیش تولید با 82,917.6 یورو، مرحله تولید با 37,572.4 یورو و مرحله مشترک با 34,265.1 قرار دارند.

 

منبع آمار
udemy.com
محدوده آماردهی
جهان

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد کتب چاپ شده مربوط به سینما در ایران به تفکیک سال-1401

توجه به آموزش و محتوا یکی از عوامل موفقیت صنعت سینماست که نمود بارز آن چاپ و نشر کتاب‌های مرتبط با این حوزه است. چاپ کتاب در حوزه سینما باعث دسترسی...

عوامـل تاثیرگـذار بـر اقبال مخاطب به سـینمای ایران به تفکیک جنسیت در سال 1399

یکی از شاخص‌ها و سنجه‌های مهم در مطالعات مربوط به مخاطب و مصرف صنعت سینما، ذائقه مخاطب است. سنجش ذائقه مخاطب به صورت مستقل از رفتار مخاطب در مواجهه...

سهم ژانرهای مختلف از درآمد گیشه داخلی ایالات متحده آمریکا از سال 2010 تا 2021

یکی از عوامل کلیدی در بررسی وضعیت صنعت سینما بازار و فروش آن است. نمودار بالا سهم ژانرهای مختلف از کل درآمد دلاری گیشه داخلی سینمای ایالات متحده آم...

شبکه‌های تلویزیونی پیشتاز از نظر بازدید در تلوبیون بر اساس ژانر سریال‌های پخش‌شده از آن‌ها از 1392 تا 1400

نمودار بالا نشان دهنده ژانر سریال‌هایی است که از شبکه‌های تلویزیونی‌ای که در سایت تلوبیون از سال 1392 تا 1400 پربازدید بوده‌اند پخش شده است. در این...