تعداد رسانه‌های دارای مجوز بر حسب دوره انتشار به تفکیک هر سال-1401

تعداد رسانه‌های دارای مجوز بر حسب دوره انتشار به تفکیک هر سال-1401

تعداد رسانه‌های دارای مجوز بر حسب دوره انتشار به تفکیک هر سال-1401

رسانه‌ها بر اساس زمان انتشار و مجوز صادره از دو دسته چاپی و الکترونیکی تشکیل شده‌اند، رسانه‌های چاپی شامل روزنامه، هفته‌نامه، دو هفته‌نامه، ماهنامه، دو ماهنامه، فصلنامه، دو فصلنامه و سالنامه است و منظور از رسانه‌های الکترونیکی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری هستند. نمودار بالا نشان دهنده تعداد رسانه‌های دارای مجوز برحسب دوره انتشار به تفکیک هر سال است.

مطابق با نمودار، با گذشت زمان از سال‌های پایانی دهه 1360 تا سال 1400 تعداد رسانه‌های دارای مجوز رشد داشته‌اند و به تعداد آن‌ها افزوده شده است. تا سال 1390 عمده مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رسانه‌های چاپی بوده، اما بعد از سال 1390 و در اثر افزایش نفوذ اینترنت و استفاده سازمان‌ها و دستگاه‌ها از پایگاه‌های خبری برای روابط عمومی، تعداد پایگاه‌های خبری افزایش چشمگیری داشته است، تا جایی که سهم رسانه‌های الکترونیکی در بازه ده ساله 1391 تا 1401 از 22درصد به 62درصد از کل رسانه‌های دارای مجوز کشور رسیده است.

همچنین در میان رسانه‌های چاپی، فصلنامه بیشترین سهم را از بین دیگر رسانه‌های چاپی به خود اختصاص داده است، به‌ طوری که این روند در بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1400 نیز ادامه داشته است که مهم‌ترین دلیل آن‌را می‌توان انتشار مقالات علمی و پژوهشی در این بستر دانست.

منبع آمار
نمافر
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معتبرترین منابع اخبار و اطلاعات عمومی در سراسر جهان از سال 2011 تا 2022

نمودار فوق معتبرترین منابع اخبار و اطلاعات عمومی در سراسر جهان از سال 2011 تا 2022 را نشان می‌دهد. یکی از عوامل مهمی که به اخبار صحت می‌بخشد، منبع ...

سطح اعتماد به رسانه‌ها در سراسر جهان از 2018 تا 2022

نمودار فوق سطح اعتماد به رسانه‌ها در سراسر جهان از 2018 تا 2022 را نشان می‌دهد. اعتماد به رسانه, مفهوم جدیدی نیست اما با ابداع و توسعه اینترنت و شک...

ده روزنامه‌ پر تیراژ جهان در سال 2020

نمودا بالا نشان دهنده ده روزنامه برتر جهان بر اساس تعداد تیراژ در سال 2020 است. تیراژ یا تعداد چاپ هر روزنامه، یکی از مسائل اصلی و حیاتی دنیای روزن...

تعداد درخواست‌ مجوز رسانه‌ها بر اساس دوره انتشار در سال 1400

بر اساس قانون مطبوعات تأسیس و فعالیت رسانه‌ها در ایران منوط به کسب مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی اصلی صدور مجوز برای انتشار...