نمایی کلان از صنایع فرهنگ‌بنیان و خلاق


هدف نمافر جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات مرتبط با صنایع فرهنگ‌بنیان و خلاق است. از یک سو تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها در این حوزه را بر اساس داده و اطلاعات تسهیل خواهد کرد و از طرف دیگر چراغ راهی است برای فعالین و کارآفرینان صنایع فرهنگ‌بنیان و خلاق تا با چشمان بازتری در راه پر پیچ و خمشان قدم بردارند.

چرا نمافر؟

‌ نمافر ایجاد شده تا دسترسی آسان و سریعی را به آمارها و شاخص‌های صنایع فرهنگ‌‌بنیان و خلاق فراهم کند.
پراکندگی و شلختگی آمارها و شاخص‌ها باعث شده تا تصویری جامع از فضای این حوزه پیش‌رویمان نباشد.

جامع و شفاف نمافر اطلاعات هر صنعت را بطور جامع و شفاف گردآوری کرده است
دسترسی پذیری تمام نمودارهای و داده‌های نمافر پویا و دسترس پذیر هستند
دورنما نمافر با بررسی و تحلیل داده‌ها از هر صنعت دورنمای آن را نشان می‌دهد
تحلیل نمافر علاوه برگردآوری آمار و اطلاعات، تحلیل هم ارائه می‌دهد

صنایع فرهنگ‌بنیان

صنایعی که نمافر از آنها تصویری جامعی ارائه می‌دهد
بازی ویدئویی
پویانمایی
سینما
صنایع دستی
کتاب
گردشگری
موسیقی