موسیقی

با ورود تکنولوژی به هنر موسیقی، موسیقی هم رنگ‌وبوی صنعت به خود گرفت و دگرگون شد. این صنعت اکنون متشکل از افراد و شرکت‌هایی است که از طریق ساخت و فروش موزیک و ویدئو موزیک و برگزاری کنسرت درآمد کسب می‌کنند. در کشور به دلیل ساختار و سازوکارهای لازم موسیقی هنوز رنگ‌وبوی صنعت به خود نگرفته است. در این صفحه از نمافر می‌توانید آخرین و بروزترین آمارهای صنعت موسیقی در ایران و جهان را مشاهده کنید.

گزارش‌ها و تحلیل‌ها

آمارها

اینفوگرافی ها

مجله‌ها