بودجه‌نمای فرهنگ – سه جلد

گزارش بودجه‌نما

بودجه‌نمای فرهنگ – سه جلد

سال انتشار :

بودجه‌نمای فرهنگ – سه جلد

بودجه‌نمای فرهنگ – سه جلد

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

هر ساله و پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، گزارش های متعددی از وضعیت بودجه فرهنگی در فضای رسانه ای کشور منتشر می شود. با این حال همچنان گردآوری و تدوین یک گزارش جامع آماری ویژه درباره بخش فرهنگ و دیگر بخش های مرتبط با آن، دغدغه ای با قدمت تاریخ بودجه نویسی در کشور است.

از دیگر سو گروه سیاست پژوهی و تحلیل داده نمافر از بدو آغاز به کار خود با تدوین گزارش های آماری متعدد، وضعیت فرهنگ و به خصوص صنایع فرهنگی را از ابعاد مختلف از جمله «تامین مالی» مورد بررسی قرار داده است. در چنین شرایطی با توجه به این که اعتبارات دولتی از جمله شاخص ترین روش های تامین مالی است، گروه سیاست پژوهی و تحلیل داده نمافر مطالعه دقیق قانون بودجه کل کشور با هدف بررسی کم و کیف اعتبارات بخش های مختلف فرهنگی را آغاز کرد.

اهمیت مطالعه بودجه سالانه کشور از آن جهت مطرح است که در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی، بخش خصوصی نقش چندان پررنگی در تامین مالی بخش فرهنگ نداشته و تامین اعتبار در این بخش عمدتا بر عهده دولت بوده و از طریق تخصیص بودجه انجام می شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص یافته به بخش های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تامین مالی این بخش به شمار می رود.

در پژوهش حاضر برای دستیابی به تصویری دقیق از بودجه فرهنگی کشور، قانون بودجه سال 1399 و 1400 کل کشور از سه منظر «نهادی»، «موضوعی» و «استانی» بررسی شده است. در فصل کلیات، ابتدا ساختار بودجه کل کشور به صورت اجمالی و به زبانی ساده تشریح شده و سپس نمایی کلی از بودجه بخش های مختلف فرهنگی شامل دین، هنر، رسانه، ورزش و صنایع فرهنگ‌بنیان در سه قالب نهادی، موضوعی و استانی ارائه شده است. سپس در فصل دوم این گزارش، جزئیات بودجه با تفکیک نهادی، در فصل سوم جزئیات بودجه با تفکیک موضوعی و در فصل چهارم جزئیات بودجه با تفکیک استانی تشریح شده است.

در سندی که هر ساله به عنوان قانون بودجه کل کشور منتشر می شود، اعتبارات تخصیص یافته از منظر موضوعی به «امور» مختلف تقسیم می شود. کل بودجه شامل 10 مورد از امور مختلف همچون امور دفاعی و امنیتی، امور اقتصادی و امور قضایی است. هر یک از این امور شامل چندین فصل و فصل شامل چندین برنامه و هر برنامه شامل چندین خروجی مشخص (هدف) است. بنابراین بودجه کل کشور به ترتیب از کلی ترین تا جزئی ترین حالت در چهار سطح «امور»، «فصل»، «برنامه» و «خروجی» تنظیم شده است. از آنجا که هدف نمافر، ارائه دقیق ترین تصویر از بودجه فرهنگی کشور بوده، برای تهیه پژوهش حاضر، قانون بودجه سال 1399 و 1400 کل کشور تا سطح «خروجی» بررسی شده است.

مسائل کتاب

مسائل کتاب

صنعت کتاب یکی از بخش‌های حیاتی فرهنگی و اجتماعی کشور ایران محسوب می‌شود که دارای قدمت بسیار زیادی است. این صنعت با گذشته طولانی و تجربه بی‌پایان خو...
بودجه نمای سال 1401 نمافر

بودجه نمای 1401، کالبدشکافی بودجه استانی تخصیص یافته در سال 1400

گزارش بودجه نمای استانی 1401 توسط گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده‌ی نمافر در اسفند سال 1401 منتشر شد. این گزارش با هدف ارائه‌ی نمایی کامل  از جزئیات ...

نقشه وضعیت صنعت سینما ، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان

کتاب “نقشه وضعیت صنعت سینما، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان” در بهار 1402 با ویراست دوم توسط مرکز نمافر منتشر شد. این گزارش ...

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

ایجاد و توسعه یک صنعت تابع کمیت و کیفیتِ دست‌ آوردهای علمی و پژوهش‌هایی است که با محوریت آن تولید می‌شود. نیروی انسانیِ متخصص به تولید علم در حیطه‌...