بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی موضوعی

گزارش بودجه‌نما

بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی موضوعی

سال انتشار :

بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی موضوعی

بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی موضوعی

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

بخش عمده تامین اعتبار فرهنگ در ایران بر عهده دولت و از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص یافته به بخش های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تامین مالی این بخش به شمار می‌رود.
در گزارش‌های بودجه‌نما، با رویکردی داده‌محور و توصیفی به بررسی اعتبارات فرهنگی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته می‌شود. در جلد اول گزارش بودجه‌نما، اعتبارات فرهنگی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از منظر نهادی بررسی و به تفصیل تشریح شد. در این مجلد اما اعتبارات دولتی حوزه فرهنگ از منظر موضوعی بررسی و نمایش داده شده است.

مسائل کتاب

مسائل کتاب

صنعت کتاب یکی از بخش‌های حیاتی فرهنگی و اجتماعی کشور ایران محسوب می‌شود که دارای قدمت بسیار زیادی است. این صنعت با گذشته طولانی و تجربه بی‌پایان خو...
بودجه نمای سال 1401 نمافر

بودجه نمای 1401، کالبدشکافی بودجه استانی تخصیص یافته در سال 1400

گزارش بودجه نمای استانی 1401 توسط گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده‌ی نمافر در اسفند سال 1401 منتشر شد. این گزارش با هدف ارائه‌ی نمایی کامل  از جزئیات ...

نقشه وضعیت صنعت سینما ، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان

کتاب “نقشه وضعیت صنعت سینما، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان” در بهار 1402 با ویراست دوم توسط مرکز نمافر منتشر شد. این گزارش ...

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

ایجاد و توسعه یک صنعت تابع کمیت و کیفیتِ دست‌ آوردهای علمی و پژوهش‌هایی است که با محوریت آن تولید می‌شود. نیروی انسانیِ متخصص به تولید علم در حیطه‌...