اتاق فرار
اتاق فرار

صنعت اتاق فرار

درآمد جهانی(2022)

پیش بینی رشد در سال 2023

نرخ نفوذ جهانی(2023)

بیشترین درآمد سال 2022

وضعیت اتاق های فرار ایران از منظر مالکان آن ها

نقشه وضعیت صنعت

اتاق فرار

دورنمای صنعت اتاق فرار

پیدا کردن آمار و اطلاعات در کشور ما مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. نبود شفافیت، انتشار ناقص و نامنظم آمار، منتشر نکردن آمار در قالب‌های استاندارد و… بخشی از مشکلاتی است که باید برای پیدا کردن داده با آن دست و پنجه نرم کرد.فقر آماری و مشکل در دسترسی آسان، تحلیل داده‌های صنایع فرهنگ‌بنیان و خلاق را سخت‌تر کرده است.

No data was found
اتاق فرار در ایران | همه چیز درباره اتاق های فرار در ایران و دنیا
پنج سال از تأسیس اولین اتاق فرار در ایران می‌گذرد....