داده نمای زیست بوم فرهنگی کودک

داده‌نما

داده نمای زیست بوم فرهنگی کودک

سال انتشار :

داده نمای زیست بوم فرهنگی کودک

داده نمای زیست بوم فرهنگی کودک

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

جوامع بشری در تحولات و گذار نسلی، همواره علاقه‌مند به تداوم هویت و فرهنگ سرزمینی خود هستند. در این میان، کودکان به مثابۀ نسل آیندۀ کشور، اهمیت بسزایی دارند. از جمله بسترهایی که می‌تواند در تداوم هویت و فرهنگ سرزمینی موثر باشد، «زیست‌بوم فرهنگی کودک» است. به‌همین‌منظور، شناخت این زیست‌بوم و فهم تصویری روشن از آن، امری ضروری است. اطلاع از وضعیت موجود زیست‌بوم فرهنگی کودک، مستلزم ارائه یک دسته‌بندی منظم از اجزای آن است. از این رو، اجزای زیست‌بوم فرهنگی کودک در این داده‌نما، به پنج کلان‌دستۀ «مکتوبات»، «مراکز ویژۀ کودک»، «دیداری-‌شنیداری»، «اسباب‌بازی» و «آموزش‌های برخط» تقسیم‌ شده است.

مسائل کتاب

مسائل کتاب

صنعت کتاب یکی از بخش‌های حیاتی فرهنگی و اجتماعی کشور ایران محسوب می‌شود که دارای قدمت بسیار زیادی است. این صنعت با گذشته طولانی و تجربه بی‌پایان خو...
بودجه نمای سال 1401 نمافر

بودجه نمای 1401، کالبدشکافی بودجه استانی تخصیص یافته در سال 1400

گزارش بودجه نمای استانی 1401 توسط گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده‌ی نمافر در اسفند سال 1401 منتشر شد. این گزارش با هدف ارائه‌ی نمایی کامل  از جزئیات ...

نقشه وضعیت صنعت سینما ، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان

کتاب “نقشه وضعیت صنعت سینما، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان” در بهار 1402 با ویراست دوم توسط مرکز نمافر منتشر شد. این گزارش ...

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

ایجاد و توسعه یک صنعت تابع کمیت و کیفیتِ دست‌ آوردهای علمی و پژوهش‌هایی است که با محوریت آن تولید می‌شود. نیروی انسانیِ متخصص به تولید علم در حیطه‌...