داده‌نمای صنعت کتاب

داده‌نما

داده‌نمای صنعت کتاب

سال انتشار :

داده‌نمای صنعت کتاب

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

صنعت کتاب در کشور از موقعیت بالقوه و برجسته‌ای برخوردار است، درنتیجه برای اینکه با نگاهی تخصصی مدیریت شود نیازمند آگاهی از سازوکارهای اقتصادی است. از آنجا که سیاست‌های اقتصادی حاکم بر جامعه و رکود اقتصادی بر صنعت کتاب تأثیر مستقیم دارد، گزارش حاضر بر آن است تا شرایط کنونی این صنعت را بررسی کند.

بر این اساس در داده‌نمای صنعت کتاب، وضعیت صنعت کتاب‌ با رویکردی داده‌محور و آماری مورد بررسی قرار گرفته است؛ به‌طوری که در قسمت اول تصویری کلی از صنعت کتاب، ‌طبق 7‌مؤلفه مهم در صنعت کتاب که شامل عناوین کتاب منتشره، تعداد شمارگان کتاب، حجم بازار کتاب، قیمت کتاب، تعداد ناشران، کتابخانه‌های عمومی و کتابفروشی است، ارائه‌شده و در ادامه نیز روند وضعیت کتاب در کشور به روایت نمودار شرح داده شده است.

مسائل کتاب

مسائل کتاب

صنعت کتاب یکی از بخش‌های حیاتی فرهنگی و اجتماعی کشور ایران محسوب می‌شود که دارای قدمت بسیار زیادی است. این صنعت با گذشته طولانی و تجربه بی‌پایان خو...
بودجه نمای سال 1401 نمافر

بودجه نمای 1401، کالبدشکافی بودجه استانی تخصیص یافته در سال 1400

گزارش بودجه نمای استانی 1401 توسط گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده‌ی نمافر در اسفند سال 1401 منتشر شد. این گزارش با هدف ارائه‌ی نمایی کامل  از جزئیات ...

نقشه وضعیت صنعت سینما ، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان

کتاب “نقشه وضعیت صنعت سینما، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان” در بهار 1402 با ویراست دوم توسط مرکز نمافر منتشر شد. این گزارش ...

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

ایجاد و توسعه یک صنعت تابع کمیت و کیفیتِ دست‌ آوردهای علمی و پژوهش‌هایی است که با محوریت آن تولید می‌شود. نیروی انسانیِ متخصص به تولید علم در حیطه‌...