بودجه‌‌نمای فرهنگ – بررسی نهادی

گزارش بودجه‌نما

بودجه‌‌نمای فرهنگ – بررسی نهادی

سال انتشار :

بودجه‌‌نمای فرهنگ – بررسی نهادی

بودجه‌‌نمای فرهنگ – بررسی نهادی

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

بخش عمده تامین اعتبار فرهنگ در ایران بر عهده دولت و از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص یافته به بخش های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تامین مالی این بخش به شمار می‌رود.
برای تهیه محتوای این کتاب، قانون بودجه سال 1400 کشور تا جزئی ترین موارد مطالعه شده و بدین ترتیب، تصویری جامع از اعتبارات فرهنگی در نظر گرفته شده در بودجه ارائه شده است.
مطالعه این کتاب، جزئیات مهمی از بودجه فرهنگی کشور نظیر نهادهای مصرف کننده بودجه، میزان اعتبار تخصیص یافته به هر نهاد و هر فعالیت، شرح دقیق فعالیت های فرهنگی و بسیاری اطلاعات دیگر را در اختیار مخاطب قرار می دهد.

مسائل کتاب

مسائل کتاب

صنعت کتاب یکی از بخش‌های حیاتی فرهنگی و اجتماعی کشور ایران محسوب می‌شود که دارای قدمت بسیار زیادی است. این صنعت با گذشته طولانی و تجربه بی‌پایان خو...
بودجه نمای سال 1401 نمافر

بودجه نمای 1401، کالبدشکافی بودجه استانی تخصیص یافته در سال 1400

گزارش بودجه نمای استانی 1401 توسط گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده‌ی نمافر در اسفند سال 1401 منتشر شد. این گزارش با هدف ارائه‌ی نمایی کامل  از جزئیات ...

نقشه وضعیت صنعت سینما ، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان

کتاب “نقشه وضعیت صنعت سینما، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان” در بهار 1402 با ویراست دوم توسط مرکز نمافر منتشر شد. این گزارش ...

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

ایجاد و توسعه یک صنعت تابع کمیت و کیفیتِ دست‌ آوردهای علمی و پژوهش‌هایی است که با محوریت آن تولید می‌شود. نیروی انسانیِ متخصص به تولید علم در حیطه‌...