بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی استانی

گزارش بودجه‌نما

بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی استانی

سال انتشار :

بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی استانی

بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی استانی

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

پس از بررسی اعتبارات ملی فرهنگی از دو منظر نهادی و موضوعی در جلد اول و دوم گزارش های بودجه‌نما، نوبت به بررسی آخرین بخش از بودجه فرهنگی کل کشور یعنی اعتبارات فرهنگی استانی در این جلد می رسد. همانطور که در مقدمه گزارش های نهادی و موضوعی اشاره شد، علت مجزا شدن گزارش بودجه استانی فرهنگی، تمایز ساختار آن در متن قانون بودجه و ناهمخوانی آن با ساختار بودجه ملی است. جزئیات هزیه کرد اعتبارات استانی برخلاف اعتبارات ملی مشخص نیست؛ از همین رو امکان جانمایی اعتبارت استانی در دسته بندی موضوعی طراحی شده توسط نمافر نیست. در نتیجه تنها روش ممکن برای تدوین گزارش حاضر، تبعیت از دسته بندی موضوعی استفاده شده در قانون بودجه است.

در فرآیند تدوین گزارش حاضر به دلیل فقدان جزئیات بودجه استانی در متن قانون، جزئیات هزینه کرد قطعی تمامی دستگاه ها در تمامی 31 استان کشور در قالب فصول 8 گانه تعریف شده ذیل «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» در سال مالی 1399 از سازمان برنامه و بودجه کل کشور دریافت شد. لازم به ذکر است که قوانین بودجه برای سال تقویمی (اول مهر تا پایان اسفند) نگاشته می شوند اما در عمل تخصیص بودجه از اواسط بهار آن سال تا اواخر تابستان سال بعد انجام می شود. در نتیجه به دلیل مشخص نبودن جزئیات قانونی اعتبارات استانی سال 99 و 1400 و نیز نامعلوم بودن رقم محقق سال 1400، استفاده از رقم محقق شده سال 99 تنها راه برای تشریح جزئیات بودجه استانی است. در چنین شرایطی با توجه به این که گزارش حاضر، سال 1400 به عنوان سال مبنای مطالعه بودجه فرهنگی انتخاب شده، تنها راه تخمین رقم محقق سال 1400، رشد ارقام محقق بودجه فرهنگی استانی 99 متناسب با نرخ تورم کل کشور است. با این حال به دلیل یکسان ماندن شاخص های نسبی و همچنین تخمینی شدن رقم اعتبارات، از متناسب سازی ارقام بودجه فرهنگی استانی با تورم به منظور تخمین ارقام 1400 خودداری شد تا مجال بیشتری برای پرداختن به ساختار بودجه فرهنگی استانی باشد.

در ادامه این گزارش ابتدا ضمن تشریح ساختار بودجه استانی کل کشور، شاخص ها و آمارهایی برای درک وضعیت کلی بودجه استانی ارائه شده است. پس از آن بودجه هر یک از 31 استان کشور با اولویت استان های حائز بیشترین بودجه فرهنگی بررسی و نمایش داده شده است.

مسائل کتاب

مسائل کتاب

صنعت کتاب یکی از بخش‌های حیاتی فرهنگی و اجتماعی کشور ایران محسوب می‌شود که دارای قدمت بسیار زیادی است. این صنعت با گذشته طولانی و تجربه بی‌پایان خو...
بودجه نمای سال 1401 نمافر

بودجه نمای 1401، کالبدشکافی بودجه استانی تخصیص یافته در سال 1400

گزارش بودجه نمای استانی 1401 توسط گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده‌ی نمافر در اسفند سال 1401 منتشر شد. این گزارش با هدف ارائه‌ی نمایی کامل  از جزئیات ...

نقشه وضعیت صنعت سینما ، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان

کتاب “نقشه وضعیت صنعت سینما، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان” در بهار 1402 با ویراست دوم توسط مرکز نمافر منتشر شد. این گزارش ...

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

ایجاد و توسعه یک صنعت تابع کمیت و کیفیتِ دست‌ آوردهای علمی و پژوهش‌هایی است که با محوریت آن تولید می‌شود. نیروی انسانیِ متخصص به تولید علم در حیطه‌...