گزارش اخبار دیجیتال در سال 2020

گزارش اخبار دیجیتال 2020

این گزارش توسط موسسه Reuters برای مطالعه روزنامه‌نگاری انجام شده است تا به درک بهتر چگونگی مصرف اخبار در کشورهای مختلف کمک کند. بحران همه‌گیری ویروس کرونا، نه تنها تأثیر بسیار عمیقی بر سلامت ما و جوامع گذاشته، بلکه تأثیر زیادی بر رسانه‌های خبری نیز گذاشته است. بسیاری از تحقیقات ارائه‌شده در این گزارش، قبل […]

گزارش اخبار دیجیتال در سال 2021

https://namafar.ir/wp-content/uploads/2022/03/35-1.jpg

این گزارش توسط Reuters تهیه شده است. داده‌های گزارش، از شش قاره و چهل و شش بازار مصرف خبر به دست آمده است که هدف آن، آشکارسازی برخی از مسائل کلیدی است که صنعت در این زمان عدم قطعیت عمیق و تغییرات سریع الوقوع با آن رو به رو است. یکسال از شروع همه‌گیری ویروس […]