نوع : مقاله
نوع فایل : PDF
زبان : انگلیسی
صفحه : 297
خرید اشتراک ویژه

اقتصاد خلاق ۲۰۳۰

این سند را موسسهٔ بانک توسعهٔ آسیا در ۲۰۲۲ دربارهٔ موضوع اقتصاد خلاق ۲۰۳۰ منتشر کرده است. پیش از همه‌گیری کرونا به نظر می‌رسید که اقتصاد خلاق تا ۲۰۳۰ بیش از ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهد. اما با شروع همه‌گیری، مؤسسات خرد، کوچک، متوسط و کارگران غیررسمی که اقتصاد خلاق را هدایت می‌کردند، به‌سختی ضربه خوردند. احیای اقتصاد خلاق مسئله‌ای‌ بسیار حیاتی برای این افراد و در نتیجه پیشبرد اهداف وابسته به این اقتصاد است. در این مطلب نقش احیای اقتصاد خلاق بر تحقق اهداف توسعهٔ پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل بررسی شده است. مطلب پیش رو منبع ارزشمندی برای سیاست‌گذاران، محققان و افرادی است که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ نقش اقتصاد خلاق در بهبود شرایط پس از همه‌گیری کرونا در آسیا و اقیانوسیه‌اند.

مطالب این سند به سه بخش زیر تقسیم شده‌اند، هر بخش شامل عناوین دیگری است که به بعضی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

  1. چشم‌انداز جهانی و منطقه‌ای به اقتصاد خلاق برای راهبردهای خروج از همه‌گیری کرونا
  • اقتصاد خلاق و آیندهٔ کار: یکی از موارد گروه ۲۰
  • سیاست خارجی اندونزی و اقتصاد خلاق: مسیر، سیاست و همه‌گیری
  1. تغییرات ژئواکونومیک اقتصاد خلاق
  • مسیر تحول‌آفرین پس از همه‌گیری: ترویج اقتصاد خلاق جامع‌تر و دورانی
  • اقتصاد خلاق و فناوری اطلاعات
  1. اثبات اقتصاد خلاق در سراسر آسیا
  • در راه احیای پایدار و رشد جامع اقتصاد خلاق در جهان پس از همه‌گیری
  • در راه به رسمیت شناختن اشکال جدید کار: حمایت از کارگران صنعت خلاق در حوزه‌ٔ فریلنسری
برای دسترسی به تمام محتوا لطفا وارد سایت شوید و اشتراک تهیه بفرمایید یا اشتراک خود را ارتقا دهید.