بیشترین مجوزهای صادرشده برای تک آهنگ در سال ۱۳۹۹

این نمودار بیشترین مجوزهای صادرشده برای تک آهنگ‌ها را بر اساس ژانرهای مختلف در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. موسیقی پاپ با ۱۲۰۰ مجوز بیشترین اقبال و بیشترین مجوز دریافتی را داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موسیقی
حقوقی و نظارت

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

تاریخ انتشار: 1398

منبع:

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط