بیشترین تعداد مجوز آلبوم صوتی در سال ۱۳۹۹

این نمودار بیشترین تعداد مجوزهای صادر شده برای آلبوم‌های صوتی را برای موسسات مختلف در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. نوای نوبانگ جوان با ۱۰ مجوز،‌ بیشترین مجوز را دریافت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موسیقی
حقوقی و نظارت

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

تاریخ انتشار: 1399

منبع: دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط