سهم بودجه صنایع دستی هر استان از کل بودجه صنایع دستی استانی

سهم بودجه صنایع دستی هر استان از کل بودجه صنایع دستی استانی

سهم بودجه صنایع دستی هر استان از کل بودجه صنایع دستی استانی

این نمودار بر اساس بودجه‌نمای فرهنگ سال 1400 نمافر، سهم بودجه صنایع دستی هر استان را از کل بودجه صنایع دستی استانی کشور نشان می‌دهد. گزارش بودجه نمای فرهنگ نمافر، بودجه فرهنگی کشور را از سه منظر نهادی، موضوعی و استانی بررسی کرده است. بودجه‌نمای استانی شامل اعتبارات اختصاص یافته به هر استان در بخش فرهنگی و مطابق با فصول 8گانه قانون بودجه است.

مطابق با نمودار، استان هرمزگان با سهم 8.32درصد از کل بودجه استانی صنایع دستی کشور بیشترین سهم را در میان استان‌های کشور دارد. بعد از هرمزگان، استان یزد با 7.48درصد از کل بودجه در جایگاه دوم ایستاده است، استان سیستان و بلوچستان هم با سهم 6.73درصدی در رتبه سوم قرار دارد. همچنین کمترین میزان بودجه اختصاص یافته به ترتیب مربوط به استان‌های چهار محال و بختیاری با 0.58درصد، زنجان با 0.43درصد و ایلام با 0.34درصد از کل بودجه است.

بررسی بودجه فرهنگی از منظر استانی، میزان اعتبار اختصاص یافته به هر کدام از فصول موضوعی 8گانه را در هر استان کشور مشخص کرده است که از طریق آن می‌توان میزان بودجه اختصاص یافته به هر استان کشور در هر کدام از این فصول را با یکدگیر مقایسه کرد.

منبع آمار
سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...