تعداد خانوار سفر رفته برحسب وضعیت فعالیت از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸

این نمودار تعداد خانوار سفررفته بر حسب وضعیت فعالیت سرپرست خانوار از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ را در ایران نشان می‌دهد. در طول سال ممکن است یک خانوار چندبار به سفر رفته باشد همچنین ممکن است یک نفر از خانوار به سفر رفته باشد و در آمار به عنوان کل خانوار محسوب شود. در طول سال ممکن است یک خانوار چندبار به سفر رفته باشد همچنین ممکن است یک نفر از خانوار به سفر رفته باشد و در آمار به عنوان کل خانوار محسوب شود.

گردشگری
مخاطب و مصرف

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

تاریخ انتشار: 1398

منبع: مرکز آمار ایران

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *