میانگین سنی مخاطبان صنعت بازی در ایران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

این آمار، میانگین سنی مخاطبان صنعت بازی در ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. این نمودار یک روند افزایشی در میانگین سنی بازیکنان ایرانی نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۸ میانگین سنی مخاطبان صنعت بازی به ۲۲ سال رسیده است. با ورود بازی‌های موبایلی، افراد بزرگسال هم به جزئی از مخاطبان صنعت بازی بدل گشته‌اند.

بازی های ویدیویی
مخاطب و مصرف

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

تاریخ انتشار: 1399

منبع: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط