تعداد گیمرهای ایرانی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸

این نمودار تعداد گیمرهای صنعت بازی ویدئویی ایران را نمایش می‌دهد. بر این اساس از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۸ به‌صورت مستمر تعداد بازیکنان ایرانی روندی افزایشی داشته است. در این یک دهه بازیکنان ایرانی ۲ برابر شده‌اند و از ۱۶ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹ به ۳۲ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش پیدا کرده‌اند. قاعدتاً‌ نقش بازی‌های موبایلی در این افزایش بسیار پر رنگ است.
بازی ویدئویی
مخاطب و مصرف

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

تاریخ انتشار: 1398

منبع: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط