تعداد گیمرهای ایرانی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸

تعداد گیمرهای ایرانی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸

تعداد گیمرهای ایرانی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸

این نمودار تعداد گیمرهای صنعت بازی ویدئویی ایران را نمایش می‌دهد. بر این اساس از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۸ به‌صورت مستمر تعداد بازیکنان ایرانی روندی افزایشی داشته است. در این یک دهه بازیکنان ایرانی ۲ برابر شده‌اند و از ۱۶ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹ به ۳۲ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش پیدا کرده‌اند. قاعدتاً‌ نقش بازی‌های موبایلی در این افزایش بسیار پر رنگ است.
منبع آمار
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
محدوده آماردهی
iran

رفرنس دهی

میزان درآمد بازی‌های موبایلی از سال 2016 تا سال 2022 به تکفیک محل درآمدزایی

نمودار فوق میزان درآمد بازی‌های موبایلی از سال 2016 تا سال 2022 به تکفیک محل درآمدزایی را نشان می‌دهد. بازی‌های موبایلی در میان محصولات سرگرمی یکی ...

تعداد گیمرها در جهان از سال 2017 تا 2022

نمودار فوق تعداد گیمرها در جهان از سال 2017 تا 2022 را نشان می‌دهد. در این نمودار گیمر یا بازی‌باز کسی محسوب شده است که از بازی‌های ویدیویی استفاده...

ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های مرتبط با بازی ویدئویی به تفکیک دانشگاه-1401

رشته‌های تحصیلی صنعت بازی در ایران سابقه زیادی ندارند، اما تا حدود زیادی توانسته‌اند توجه و علاقه جوانان را به خود جلب کنند. آموزش صنعت بازی به شکل...

آمار دانشجویان رشته‌های مرتبط با بازی‌های ویدئویی به تفکیک گرایش-1401

طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان سنجش کشور، مجموعاً 2426 دانشجو در رشته‌های مرتبط با بازی‌های رایانه ای به تحصیل مشغول هستند که از این میان گرای...