تعداد مشترکین فعال سرویس های آنلاین پخش موسیقی از ژوئن سال ۲۰۱۹ تا نیمه سال ۲۰۲۰

این نمودار تعداد متشرکین فعال سرویس‌های آنلاین پخش موسیقی را از ژوئن سال ۲۰۱۹ تا نیمه سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد. اسپاتیفای که در صنعت پادکست بسیار فعال است در این زمینه نیز از سایر رقبا پیشی گرفته است. در جایگاه دوم اپل قرار دارد.

بیشترین درآمد سرویس های اشتراک موسیقی در سال ۲۰۱۹

این نمودار بیشترین درآمد سرویس‌های اشتراک موسیقی را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. اسپاتیفای در کنار اپل هر یک بیش از یک میلیارد دلار درآمدزایی داشته‌اند. اسپاتیفای با بیش از ۱/۶ میلیارد دلار، بیشترین درآمد را در این حوزه در میان سایر رقبا داشته است.