سیاست‌نامه توسعه صنعت انیمیشن ایران

سیاست نامه

سیاست‌نامه توسعه صنعت انیمیشن ایران

سال انتشار :

سیاست‌نامه توسعه صنعت انیمیشن ایران

سیاست‌نامه توسعه صنعت انیمیشن ایران

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

صنعت پویانمایی به عنوان یکی از شاخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های راهبردی صنایع خلاق شناخته شده که در جهان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرعت در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حال رشد است. این صنعت علاوه بر سودآوری و درآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زایی بالا، تاثیرگذاری بر جنبه فرهنگی نیز دارد و از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا که کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از مخاطبان محصولات پویانمایی را تشکیل می‌دهند، تاثیر قابل توجهی در فرهنگ‌سازی و سبک زندگی ایفا می‌کند. لذا کشورهای پیشرو در این صنعت با تولید آثار پویانمایی جذاب می‌توانند فرهنگ یک منطقه را به دلخواه خود تغییر دهند. بر این اساس کشورهای پیشرو، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام داده‌اند.

با وجود ظرفیت اقتصادی صنعت پویانمایی و قدمت هزاران ساله متحرک‌سازی تصاویر، متاسفانه این صنعت در کشو توسعه نیافته و با چالش‌های فراوانی مواجه است. بر این اساس با توجه به ظرفیت اقتصادی موجود در صنعت پویانمایی از یکسو و از سوی دیگر، تلاش‌های صورت گرفته توسط برخی فعالان و ذی‌نفعان حوزه پویانمایی برای تولید صنعتی محصولات پویانمایی و ارتقا توانمندی فناوری و دانشی در مراحل مختلف تولید محصولات پویانمایی، نیاز به برنامه‌ریزی راهبردی جهت توسعه صنعت پویانمایی وجود دارد که در سند حاضر، سیاست‌نامه توسعه صنعت پویانمایی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

در این سیاست‌نامه با مروری بر شناخت کلان‌وضعیت صنعت پویانمایی ایران، مسائل و چالش‌های این صنعت تبیین و توصیف شده و با شناسایی عوامل اهرمی موثر بر توسعه آن، اقدامات راهبردی توسعه صنعت پیشنهاد شده است.  اقدامات راهبردی در چهار سطح حکمرانی، زیرساخت‌های تولیدی، ‌زیرساخت‌های پشتیبان صنعت و زیرساخت‌های ترویجی تبیین شده تا مبتنی بر پیاده‌سازی اقدامات راهبردی، زیست‌بوم توسعه بازی‌سازان داخلی فراهم گردد.

امید است سیاست‌نامه توسعه صنعت پویانمایی ایران بتواند مورد توجه ذی‌نفعان توسعه صنعت پویانمایی یا سرگرمی‌های دیجیتال قرار گیرد. شایان ذکر است از تمامی عزیزانی که در تهیه و تدوین این سیاست‌نامه مشارکت داشته‌اند، تقدیر و تشکر می‌گردد.

نقشه وضعیت صنعت پویانمایی گزارشی از کلان صنعت پویانمایی در ایران و جهان

نقشه وضعیت صنعت پویانمایی

پویانمایی نمایشِ سریع و پیوسته‌ی تصاویری از اثرِ هنریِ دوبعدی، اجسام سه بعدی یا موقعیت‌های مدل‌های واقعی برای ایجاد توهم حرکت است. حرکت روان تصاویر...