مریم علیپور

درحال بارگذاری

ترکیه اکنون با آمیزه‌ای از فرهنگ شرقی و غربی و تلفیق زندگی مدرن و روستایی به کشوری متفاوت و منحصر به فرد در منطقه‌ی غرب آسیا تبدیل شده است. در حالی که سبک زندگی ایرانی...
علاوه بر جاذبه های طبیعی و تاریخی و باستانی دلیل مهم دیگری که موجب جذب گردشگر می شود امنیت گردشگری است. این امنیت فقط به معنای مصون ماندن از دزد و آدم ربا نیست بلکه دا...