علی رضاسلطانی

علی رضاسلطانی

درحال بارگذاری

پس از جنگ جهانی دوم کشورها به طور مشخص به گردشگری به‌مثابه یک صنعت درآمدزا نگاه کردند. کشور خلیجی کوچک اما نفت‌خیز امارات هم از اواسط دهه 2000 توجه ویژه‌ای به صنعت تور...