نسبت شاغلان آموزش دیده صنایع دستی به کل شاغلان از ۱۳۹۵ تا 1400

نسبت شاغلان آموزش دیده صنایع دستی به کل شاغلان از ۱۳۹۵ تا 1400

نسبت شاغلان آموزش دیده صنایع دستی به کل شاغلان از ۱۳۹۵ تا 1400

نمودار فوق نسبت شاغلان آموزش دیده صنایع دستی به کل شاغلان در این حوزه از ۱۳۹۵ تا 1400 را نشان می‌دهد. این نسبت در طی سه سال در حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است تا جایی که در سال ۱۳۹۷ تنها ۵ درصد از مشاغل به افراد آموزش دیده تعلق دارد. بعد از سال 1397 نیز این نسبت بر روی 5 درصد ثابت مانده است. بر این اساس می‌توان گفت که افراد شاغل در این حوزه عمدتاً تخصصی در صنایع دستی ندارند.

منبع آمار
سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...