تعداد آموزش دیدگان دوره های عمومی صنایع دستی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

تعداد آموزش دیدگان دوره های عمومی صنایع دستی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

تعداد آموزش دیدگان دوره های عمومی صنایع دستی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

این نمودار تعداد آموزش دیدگان دوره‌های عمومی صنایع‌دستی را از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹9 نشان می‌دهد. هدف از این دوره‌ها ترویج عمومی صنایع‌دستی برای افراد غیر شاغل در این حوزه است. در طول 9 سال تعداد آموزش دیدگان در حدود 2۰ برابر شده است و در سال ۱۳۹8 حدود 45000 نفر در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند. هر چند به‌علت همه‌گیری کرونا این روند افزایشی در سال 1399 دچار کاهشی چشمگیر شده است. با بررسی نمودار « تعداد اساتید دوره های عمومی صنایع دستی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹» می‌بینیم که تعداد اساتید دوره‌ها نیز روندی صعود داشته است که نشان از رشد کلی آموزش دوره‌های صنایع دستی است. امید می‌رود که بعد از تمام شدن قرنطینه، این نمودارها به وضعیت صعودی خود برگردند.

منبع آمار
سالنامه وزارت گردشگری و صنایع دستی
محدوده آماردهی

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...