نحوه تخصیص بودجه عمومی به صنعت گردشگری در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

نحوه تخصیص بودجه عمومی به صنعت گردشگری در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

نحوه تخصیص بودجه عمومی به صنعت گردشگری در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

این نمودار نحوه تخصیص بودجه عمومی به برنامه‌های صنعت گردشگری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را بر حسب میلیارد ریال نشان می‌دهد. برنامه توسعه گردشگری داخلی با ۱۴۴۰ میلیارد ریال بیشترین بودجه را در سال ۱۳۹۷ به خود اختصاص داده است.

منبع آمار
مرکز آمار ایران
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا 1400

نمودار فوق تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ را برحسب نوع سفر نشان می‌دهد. منظور از سفرهای بدون اقامت شبانه، سفرهایی است که مسافرا...

کشورهای با بیشترین تعداد مسافر ورودی به ایران در سال ۱۳۹۷

این نمودار کشورهای با بیشترین تعداد مسافر ورودی به ایران در سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. کشور عراق با ۲ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۲۳۰ مسافر بیشترین تعداد مسا...

سفر تهران | انتخاب اول مردم ایران برای مسافرت در سال ۱۳۹۷

تهران، شهر گردشگران تهران مسافرپذیرترین شهر کشور است. در سال ۱۳۹۷، شش میلیون نفر از مردم سراسر ایران سفر به تهران را تجربه کردند. این سیل مسافران، ...

تعداد خانوار سفر رفته برحسب تعداد اعضای خانوار از ۱۳۹۵ تا 1400

نمودار فوق تعداد خانوار سفر رفته برحسب تعداد اعضای خانوار از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. بر اساس آخرین آمارهای موجود سرشماری کشور، تعداد تقریبی خا...