تعداد محصولات صنایع‌دستی در هر دسته‌بندی در سایت دیجی کالا-1402

تعداد محصولات صنایع‌دستی در هر دسته‌بندی در سایت دیجی کالا-1402

تعداد محصولات صنایع‌دستی در هر دسته‌بندی در سایت دیجی کالا-1402

نمودار فوق تعداد محصولات صنایع ‌دستی در هر دسته‌بندی در سایت دیجی کالا را نشان می‌دهد. دسته‌ی کاشی کاری بیشترین تعداد محصول را به‌ خود اختصاص داده است هر چند نمی‌توان محصولات این دسته را صنایع دستی خطاب کرد. دلیلی زیادی محصولات این دسته کاشی‌هایی هستند که طرح‌های متفاوتی روی آن‌ها چاپ شده است و هیچ هنر یا حرفه‌ی خاصی برای تولید نیاز ندارد. هر چند این سایت این کاشی‌ها را در دسته‌ی صنایع دستی قرار داده است. البته محصولاتی هم در این دسته هستند که بتوان آن‌ها را صنایع دستی نامید ولی اکثر این محصولات کاشی‌های ساده با طرح‌های چاپ شده هستند. به‌طور کلی بسیاری از محصولات موجود در دسته‌ی صنایع دستی دیجی‌ کالا را نمی‌توان صنایع دستی دانست ولی این سایت کالاهای خود را اینگونه دسته‌بندی کرده است. دسته‌ی بعدی تابلوهای صنایع دستی هستند که از تابلوهای ساده‌ی چاپ شده شروع می‌شوند و تا تابلوهایی با قیمتی بیش از نیم میلیارد تومان می‌روند و برای همین تنوع بسیار زیادی در طرح‌ها دارند. دسته‌ی بعدی دسته‌ی پرچم است که شرایطی مانند دسته‌ی کاشی کاری دارد. در این دسته هم پرچم‌های چاپی و پرچم‌های بافته شده هستند که تعداد زیادی از آنان پرچم‌ها و کتیبه‌های عزاداری و مذهبی هستند.

منبع آمار
سایت دیجی کالا
محدوده آماردهی

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...