محمدامین سوهانی

درحال بارگذاری

وقتی از صنعت سینما سخن به میان می‌آوریم یعنی فیلمسازان همواره باید تلاش کنند تا علاوه بر بیان هنری خود، سلیقه و ذائقه مخاطب را هم در نظر بگیرند. سینما هنری است که از ه...