پردرآمدترین تولیدکنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی

در یک دهۀ اخیر رشد اینترنت و گسترش پلتفرم‌های اجتماعی، دنیای مشاغل را دگرگون کرده است. بیش‌تر، افراد برای آنکه بتوانند به یک درآمد بالا و درعین حال اعتبار اجتماعی برسند، گزینه‌های زیادی نداشتند و انتخاب‌ها اغلب به چند عنوان پزشک، مهندس، خلبان یا معلم محدود می‌شد. حالا اما برای نسل‌های جدید برخی از این […]