وضعیت موزه های ایران و جهان – قسمت دوم

وضعیت موزه‌ ها در ایران و جهان

تعداد موزه های ایران به دلیل تاریخ و تمدن غنی که داراست زیاد است. بهترین و مهمترین موزه های ایران در تهران واقع هستند. موزه های تهران به دلیل قدمت و شهرتی که دارند بازدید کننده زیادی نیز دارند. میزان بازدید موزه ، معیار مهمی برای اهمیت هر موزه است. موزه‌ها دلیل سفر بسیاری از […]

وضعیت موزه های ایران و جهان – قسمت اول

وضعیت موزه‌ ها در ایران و جهان

موزه های ایران و جهان از مکان‌هایی هستند که به کمک آنها میتوان تاریخ را مرور کرد. موزه‌ها محل نگهداری آثار و شواهدی هستند که از زندگی انسان‌های گذشته و طبیعت به جا مانده است. این آثار در موزه های ایران و جهان جمع‌آوری و نگهداری می‌شود و برای بازدیدکنندگان به نمایش درمی‌آیند. هدف از […]