اتاق فرار در ایران | همه چیز درباره اتاق های فرار در ایران و دنیا

اتاق فرار ایران

پنج سال از تأسیس اولین اتاق فرار در ایران می‌گذرد. در این مدت نزدیک به ۱۵۰ اتاق فرار در کشور طراحی شده است که بیشتر آن‌ها در تهران قرار دارند. درآمد اتاق‌های فرار در ایران مگر چقدر است که تعدادشان با این سرعت رشد کرده است؟