بوم گردی و گردشگری در ایران | تعریف بوم گردی و وضعیت آن در کشور

بوم گردی گردشگری ایران

ایرانی‌ها بسیار کم هتل می‌روند. خارجی‌ها هم که کم ایران می‌آیند. پس هتل‌ها در ایران خیلی اوقات خالی است. اما ایرانی‌ها سفر زیاد می‌روند. مشکل آن جایی است که ایرانی‌ها در مسافرت‌هایشان بیشتر به خانه اقوام می‌روند. شاید اگر هزینه اقامت کمتر باشد، مردم ایران به شهرهایی که در آن قوم و خویش ندارند بیشتر بروند. خانه‌مسافر یک راه حل است و بوم‌گردی هم راه حل دیگر. اما بوم‌گردی اصلاً چیست و در ایران چه وضعیتی دارد؟