بازی کامپیوتری و شغل های آن | چه شغل هایی در صنعت بازی های رایانه ای وجود دارد؟

شغل های حوزه بازی های رایانه ای

تا حالا از خود پرسیده‌اید بازی‌های کامپیوتری را چه کسانی می‌سازند؟ یا تا حالا به بازی های کامپیوتری و شغل های مرتبط با آن فکر کرد‌ه‌اید؟ احتمالا فکر کنید در دنیای بازی‌های رایانه‌ای فقط برنامه‌نویس‌ها کار می‌کنند؛ اما قطعاً اشتباه می‌کنید. در دنیای بازی‌های رایانه‌ای برخی هیچ سوادی چه آکادمیک و چه غیر آکادمیک ندارند. این‌ها فقط بلندند بازی کنند. اگر می‌خواهید بدانید چه شغل‌هایی در صنعت بازی‌های ویدئویی وجود دارد، این مطلب را تا آخر دنبال کنید.