اکران انیمیشن سینمایی در ایران | به انیمیشن ها در ایران اجحاف می شود؟

اکران انیمیشن های ایرانی

دعوای زمان اکران و تعداد سالن اکران همیشه بین شورای اکران و صاحبان فیلم و انیمیشن برقرار است. کم یا زیاد بودن سالن‌های اکران هر دو بد است. تعداد سالن‌ها برای ظرفیت اثر کم باشد، فروشش آسیب می‌بیند، تعدادش بی‌علت زیاد باشد، خودش که نمی‌فروشد هیچ، فرصت را از دیگر محصولات سینمایی می‌گیرد. وضعیت برای انیمیشن در ۱۰ سال اخیر چگونه بوده است؟