بازارپردازی فرهنگی | نیمه پنهان درآمدزایی در صنعت سینما و انیمیشن

بازارپردازی فرهنگی

شخصیت پردازی، مبنای توسعه فعالیت‌های فرهنگی است. محصولات و خدمات فرهنگی و هنری بر مبنای مفهوم‌سازی شخصیت به یکدیگر زنجیر شده و بازارپردازی فرهنگی (Cultural merchandising) محقق می‌شود. تقریباً تجارب بازارپردازی در دنیا، حول یک یا چند شخصیت صورت گرفته و رفتارهای شخصیت که در محصولات فرهنگی متنوع بروز می‌کند، به عنوان الگوی مرجع برای […]