بررسی کسب‌وکارهای فناورانه خلاقیت محور در بریتانیا

گزارش حاضر به بررسی بخش Createch در بریتانیا می‌پردازد. Createch متشکل از دو کلمه Creation به معنای خلاقیت و Technology به معنای فناوری است. Createch به شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی اشاره دارد که خلاقیت و فناوری را با هم پیوند داده‌اند و محور اصلی فعالیت آن‌ها کسب‌وکارهای فناورانه خلاقیت‌محور است. با اینکه تعداد نوآوران و کارآفرینانی […]