اجرای تئاتر، امروز بیشتر از ۲۰ سال گذشته

تئاتر، در جست‌وجوی جایگاه حقیقی تئاتر شاید اسمش خارجی باشد اما محتوایش خیلی هم ایرانی است! مثلا سوگ سیاوش. نمایشی کاملاً ایرانی که قدمتی بسیار دارد. البته می‌گویند که تئاترها ابتدا در یونان و رم شکل گرفته‌اند اما به هر حال در ایران نیز قدمتی دور و دراز دارند. تئاتر به سبک غربی آن در […]