درآمدی بر نظام نوآوری صنایع فرهنگی

درآمدی بر نظام نوآوری صنایع فرهنگی (مطالعه موردی: تولید نرم افزارها چندرسانه ای فرهنگی)

اصطلاح نظام ملی نوآوری بیش از ۲۵ سال است که استفاده قرار می گیرد و امروزه میان سیاستگذاران علم و فناوری رواج دارد. بررسی و تبیین نظام ملی نوآوری هدف اصلی این نوشته است. البته این مقاله، بر تولید نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای فرهنگی تمرکز دارد و بر آن‌ها مطالعه می‌کند.     در این گزارش می‌خوانیم: […]