سیاست‌های موسیقی در ایران

  در این گزارش ابتدا وضعیت موجود موسیقی تبیین و سپس دو رویداد مهم موسیقی کشور در ۱۳۹۸ شرح داده‌ شده است: قانون‌های مالیات‌گیری از اجراهای صحنه‌ای و ماجرای ساسان حیدری و مدارس. این دو رویداد، مهم‌ و نشانهٔ وضعیت موسیقی کشور از نظر اقتصادی، فرهنگی و نشان‌دهندهٔ شرایط سیاست‌گذاری موسیقی کشور هستند. این گزارش […]

برنامهٔ عملیاتی و مطالعات اکوسیستم شارلوت موزیک

محتوای این گزارش شامل چکیده و معرفی، راهنمای مخاطب، اطلاعات اضافه شده، راهنمای مخاطب، مطالب ضمیمه و یادداشت پایانی است. برنامهٔ عملی پیشنهادی در این گزارش نیز، رشد مخاطب، حمایت از تولیدکنندگان خلاق موسیقی، رشد صنعت موسیقی، حمایت شارلوت موزیک و نقش موسیقی در تنوع و برابری را در بر می‌گیرد. اکوسیستم‌های موسیقی شبکه‌های متصلی […]

استراتژی اروپایی برای صادرات موسیقی

این گزارش پیش‌زمینه، گستره، اهداف و استراتژی صادرات موسیقی اروپایی را تفسیر می‌کند. پس از بررسی ویژگی‌های اصلی بخش موسیقی در اتحادیهٔ اروپا، به ارزیابی موانع اصلی، چالش‌ها و فرصت‌های موسیقی اروپایی در بخش خارجی می‌پردازد. در این زمینه، برنامه‌های انگلیسی و آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها محتوای بهتری تولید کرده‌اند. در ادامهٔ این […]

بررسی درآمد موسیقی در 2019

صنعت موسیقی بریتانیا در ۲۰۱۹، ۵.۲ میلیارد پوند ارزش افزودهٔ ناخالص به دست آورد و موسیقی زنده رکورد کسب ۱ میلیارد پوند را به‌زودی ثبت خواهد کرد. موسیقی در بخش صادرات بسیار موفق عمل کرده و از این طریق ۲.۷ میلیارد پوند به‌ دست آورده است. این صنعت در بخش‌های تولیدکنندگی موسیقی، خرید، ضبط و […]

جعبه‌ابزار موسیقی زنده

مؤسسهٔ موسیقی اس ای جعبه‌ابزاری برای موسیقی زنده طراحی کرده است که به کمک آن می‌توانید در زمینهٔ اجرا و ساخت موسیقی زنده رشد کنید و آن را در جامعهٔ خود گسترش دهید. این ابزار شامل راهنمای ساخت موسیقی زنده، ایده‌ها و ابزارهای عملی است. موزیک اس ای شرکتی کوچک است که از آهنگسازان معاصر، […]

نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1399

نتايج آمارگيری از فرهنگ رفتاری خانوار

این گزارش را مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ دربارۀ فعالیت‌های فرهنگی خوانوار منتشر کرده است. این مرکز به عنوان متولی اصلی تأمین آمارهای مورد نیاز برنامه‌ریزان، طرح‌های آماری ویژه‌ای را انجام می‌دهد. یکی از این طرح‌ها، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار است. اهمیت شناخت و سنجش فرهنگ عمومى در شکوفایی و توسعه جامعه […]