صنایع دستی و نساجی هند

مجله Yojana این گزارش را در آوریل ۲۰۱۹ چاپ کرد. این گزارش با توضیحی دقیق دربارهٔ واژهٔ صنایع دستی و معنای درست آن شروع می‌شود و پس از آن، اهمیت صنایع دستی را در هند گوشزد می‌کند. بخش صنایع دستی در هند، هنروران بسیاری را در مناطق روستایی و حاشیهٔ شهرها مشغول به کار کرده […]