پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی (موج اول)

این نوشته گزارشی از فعالیت و مصرف کالای فرهنگی خانوار در ۲۸ کلان‌شهر و شهرهای مهم ایران در ۱۳۸۱ است. در این گزارش، پیش از مطالعهٔ نتایج پیمایش، ابتدا تعریفی دقیق از پدیده‌های فرهنگی مانند اوقات فراغت، تقاضای فرهنگی و فعالیت‌های تفریحی ارائه می‌شود. ویژگی‌های فردی و خانوادگی نمونه‌های پیمایش، اولین متغیری است که بررسی […]

آشنایی با سیاست‌گذاری در حوزهٔ هنر

  برای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی در هر حوزه‌ای، باید ابتدا آن بخش را به دقت شناسایی کرد. این گزارش نیز برای شناخت اجمالی و در عین حال درست حوزه‌های هنر، گردآوری شده است. در این گزارش شاخه‌های هنر که در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری نام برده شده‌اند، معرفی و بررسی می‌شوند. پس از آن […]

نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1399

نتايج آمارگيری از فرهنگ رفتاری خانوار

این گزارش را مرکز آمار ایران در سال 1399 دربارۀ فعالیت‌های فرهنگی خوانوار منتشر کرده است. این مرکز به عنوان متولی اصلی تأمین آمارهای مورد نیاز برنامه‌ریزان، طرح‌های آماری ویژه‌ای را انجام می‌دهد. یکی از این طرح‌ها، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار است. اهمیت شناخت و سنجش فرهنگ عمومى در شکوفایی و توسعه جامعه […]

سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ســـالنامه آمـــاری سـال 1397سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع‌دســتی و گردشــگری، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـای فعالیـت سـازمان اسـت کـه بـه منظـور رفـع نیازهـای آمـاری همـکاران، تصمیم‌گیـران، دســتگاه‌های اجرایــی، برنامه‌ریــزان، پژوهشــگران، دانشــجویان، فعــالان بخــش خصوصــی (ســرمایه‌گذاران، هتل‌داران، دفاتــر خدمـات مسـافرتی، راهنمایـان تـور، تولیدکننـدگان و هنرمنـدان صنایع‌دســتی، دارنــدگان پروانــه تولیــد کارگاهــی و…) از ســال […]

نمایشگاه کتاب تهران در دوره پساکرونا، حضوری، مجازی یا ترکیبی

نمایشگاه کتاب تهران

در چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نمایشگاه کتاب همواره اهمیت زیادی داشته است، به‌طوری‌که برخی از کارشناسان حوزۀ فرهنگ آن را مهم‌ترین رویداد فرهنگی چهار دهه اخیر می‌دانند. حضور فعال پدیدآوردندگان و ناشران در کنار حضور میلیونی علاقه‌مندان به کتاب جایگاه ویژه‌ای به این رویداد عظیم فرهنگی داده است. اکنون که در آستانه […]

آینده بخش سرگرمی در بریتانیا

آینده بخش سرگرمی در بریتانیا

اگرچه سال 2014، سالی ناهموار برای رشد اقتصادی بوده، اما برای صنایع خلاق بریتانیا سال بسیار موفقی بوده است. با استناد به گزارشی منتشر شده از دولت، پیش‌بینی می‌شود که صنایع سرگرمی ‌بریتانیا هر ساله 3/1% رشد کنند تا با رسیدن به سال 2018، سرمایه‌گذاران اعتماد کافی برای سرمایه‌گذاری‌های فراتر در صنایع خلاق پیدا کنند. […]

چشم انداز اقتصاد خلاق جهان در سال 2015

چشم‌انداز صنایع خلاق در کشورهای گوناگون

اقتصاد خلاق به عنوان بخشی قابل توجه و یک مشارکت کننده مهم در تولید ناخالص ملی شناخته می‌شود. اقتصاد خلاق، خلاقیت و انتقال دانش را در تمام بخش‌های اقتصادی را به حرکت وا داشته و بخشی حیاتی برای پروراندن توسعه‌های فراگیر است. اقتصاد خلاق دو ارزش تجاری و فرهنگی را در خود دارد. وجود این […]

اقتصاد خلاق در کشور دماغه سبز

https://namafar.ir/wp-content/uploads/2022/03/43.jpg

اقتصاد خلاق در کشور دماغه سبز این سند را کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) در سال ۲۰۱۵ درباره وضعیت اقتصاد خلاق در کشور دماغه سبز منتشر کرده است. بخش اول این مطلب مدل‌های مختلف توسعه را بررسی کرده است. در این بخش مسائلی مانند صنایع خلاق و رشد غیریکنواخت آن‌ها در اقتصاد جهانی […]

گزارش کلی اقتصاد خلاق در سال 2010

گزارش آنکتاد از صنایع خلاق

سازمان ملل متحد اولین گزارش با محوریت صنایع خلاق را در اوایل سال 2008 منتشر کرد؛ در زمانی که اقتصاد دنیا در دوران توسعه خود بود. گزارش به این نتیجه رسیده بود که صنایع خلاق، در میان پویاترین بخش‌‌‌های اقتصادی دنیا قرار دارند و موقعیت‌‌‌های جدید و بسیار رشد پذیری برای کشور‌‌‌های در حال توسعه […]

تقویت صنایع خلاق برای توسعه کره جنوبی

تقویت صنایع خلاق برای توسعه کره جنوبی

این گزارش به این منظور آماده شده است تا مروری بر خط مشی فعلی اقتصاد خلاق کره جنوبی داشته باشد و وضعیت آن را تحلیل کند. اقتصادی که هدف خود را پشتیبانی از ارزش‌های نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در سطح جامعه خود و جهان قرار داده است. این دگرگونی نیازمند تعهد دولت و بخش خصوصی […]