چالش‌ها و فرصت‌های تجاری در صنایع خلاق پس از همه‌گیری کرونا

صنایع خلاق از اساسی‌ترین منابع اشتغال و مهم‌ترین محرک ‌خلاقیت و نوآوری هستند.  همه‌گیری ویروس کرونا باعث اخلال در بخش‌هایی از صنایع خلاق شد و همین اتفاق اهمیت این حوزه را بیشتر نشان داد. همچنین کرونا عاملی برای برخی تغییرات ساختاری در این صنایع شد. گذار به پلتفرم‌های دیجیتال یکی از مهم‌ترین این تغییرات بوده […]