فهرست توسعه دهندگان بازی در ۲۰۱۹

توسعه صنعت بازی

صنعت بازی‌سازی تجارتی رو به رشد است. در دههٔ نود میلادی تقریباً ده کمپانی به این تجارت مشغول بودند و بیشتر از نصف کمپانی‌های این زمینه در پنج سال اخیر تأسیس شده‌اند. بازی‌هایی که در سوئد توسعه می‌یابند پس از راه‌اندازی، در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند همچنین بیشتر کارمندان جدید از سراسر جهان استخدام می‌شوند. […]