تهران، شهر سینماها

سینماداری در تهران اشباع شده است؟ تعداد سینماهای تهران بسیار بیشتر از سایر استان‌ها است. تهران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۶۶ و ۶۷ سینما داشته است و در هر یک از این سینماها نیز یک یا چند سالن وجود دارد؛ مثلاً، در سال ۱۳۹۸، ۱۹۹ سالن سینما در تهران وجود داشته است. […]